Dnešním dnem byl v Olomouci zahájen 41. ročník Mezinárodního filmového festivalu AFO 2006, jehož hlavním garantem je Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP. Festival se uskuteční ve dnech 1. – 5. října 2006 v Muzeu umění a v Divadle hudby.

Letošní ročník bude tematicky zaměřen na Osobnosti (v) dokumentu, tj. na výrazné osobnosti před i za kamerou, a v jeho průběhu budou mít návštěvníci možnost zhlédnout produkci nových dokumentárních filmů, populárně-vědeckých a vzdělávacích pořadů vyrobených v období minulých dvou let. Tyto filmy budou bojovat jak o přízeň mezinárodní poroty, která udělí nejlepšímu filmu Velkou cenu AFO, tak o přízeň diváků.

Diváky, zvláště tu mladší generaci, oslovuje festival takřka během celého roku. Oblíbená forma projekcí „AFO jede do kraje“ začíná na jaře a vrcholí v předvečer festivalu v Olomouci. V rámci tohoto projektu nabídne AFO 2006 opakování nového typu programu – promítání dokumentu je obohaceno o zážitkovou lekci. Ta studentům dává prostor vyjádřit se k některým aspektům xenofobie a problémům krize hodnot, nastoluje otázky účinnosti artprotestu, s cílem podpořit zájem studentů o řešení celospolečenských i globálních problémů.

V letošním roce organizátoři chystají posílení edukační složky festivalu a nabídnou školám uzavřené projekce během školního roku v rámci vzdělávacích programů, a to přímo v Muzeu umění. Pokračovat bude vloni velmi oblíbený projekt škola digitálního videa „Natoč si své video“ a novinkou bude program určený nejmenším divákům – „AFO dětem“.

Více informací o programu festivalu naleznete zde.

Autor článku:
karabekian